Opublikowano: środa, 29, Listopada 2017 15:58

Dyrektor i Grono Pedagogiczne

 PSP im. H. Sienkiewicza w Żytnie

składają  serdeczne wyrazy podziękowania 

dla Prezydium Rady Rodziców  w składzie:

przewodnicząca-  p. Wioletta Mysłek

z - ca przew.– p. Iwona Zaborska

sekretarz– p. Mariola Sokolińska

skarbnik– p.  Magdalena Rumin

 

 Komisja rewizyjna:

 przew.-  p. Sylwia Glajzer

 z - ca przew.- p. Beata Bus

 członek– p. Natalia Berska

 

Dziękujmy  za bezinteresowną pomoc, życzliwość i wsparcie okazane w działalności na rzecz naszej  szkoły.

Życzymy wielu sukcesów w życiu osobistym oraz zawodowym.