Aktualności

SZKOLNY MEETING

NIEPODLEGŁOŚCIOWY

9 listopada 2017 roku w PSP w Żytnie odbyły się obchody 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Po uroczystej akademii, upamiętniającej te wydarzenia z historii naszego kraju, które utorowały nam drogę do wolności, nastąpiła część sportowo-rekreacyjna na obiektach otwartych,

Czytaj więcej: Szkolny Meeting Niepodległosciowy

III Gminny Konkurs Poezji, Pieśni i Piosenki Patriotycznej

                   10 listopada 2017r. w naszej szkole odbyła się kolejna – trzecia - edycja Gminnego Konkursu Poezji, Pieśni i Piosenki Patriotycznej organizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową w Żytnie oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żytnie. W konkursie zaprezentowało się ponad dwudziestu uczestników ze szkół naszej gminy. Dla słuchaczy była to prawdziwa uczta dla ucha. Wspólny cel - wyrażenie miłości do Ojczyzny, zgłębianie pojęcia patriotyzm - jednoczył występujących i słuchaczy, budował atmosferę  zadumy i powagi, pozwalał powrócić pamięcią do czasów, gdy nasi  przodkowie urzeczywistniali marzenia o  wolnym, niepodległym państwie. Przygotowane utwory charakteryzował  niezwykle wysoki poziom artystyczny, oryginalna  i indywidualna interpretacja. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy. 

 Podsumowanie realizacji projektu

Racjonalizacja zużycia energii na terenie Gminy Żytno

poprzez termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Żytnie

oraz inaugurację projektu Tysiąc twarzy wolontariatu

 

          W dniu 2 grudnia 2017r. w PPS im. H. Sienkiewicza w Żytnie odbyła się spotkanie z mieszkańcami gminy Żytno poświęcone podsumowaniu projektu „Racjonalizacja zużycia energii na terenie Gminy Żytno poprzez termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Żytnie” oraz inauguracji projektu organizowanego przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Żytno „Tysiąc twarzy wolontariatu”.  W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń działających na terenie gminy, sołtysi, radni, uczniowie ze szkoły podstawowej  w Żytnie i Borzykowej oraz  gimnazjum, którzy biorą udział w projekcie, dzieci z Przedszkola Publicznego w Żytnie, a także pani Joanna Skrzydlewska członkini zarządu województwa Łódzkiego, starosta radomszczański Andrzej Plutecki, wójt Gminy Żytno – Mirosław Ociepa. Pan wójt przedstawił informację o zrealizowanym projekcie, a Pan Cezary Huć-prezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Żytno zapoznał zebranych z założeniami projektu „Tysiąc twarzy wolontariatu”. Uczestnicy konferencji brali udział w panelach dyskusyjnych i wypracowali zakres działań zawiązanych z działalnością wolontariuszy.

UDZIAŁ W PROJEKCIE „ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM”

 

W październiku i listopadzie klasa 1b wzięła udział w I etapie ogólnopolskiego projektu „Zdrowo jem więcej wiem”, który realizowany jest pod honorowym patronatem małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy.

Czytaj więcej: Projekt- klasa Ib

ZAPROSZENIE

Wójt Gminy Żytno

oraz

Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Żytno

serdecznie   zapraszają

Mieszkańców Gminy Żytno

na podsumowanie realizacji projektu

Racjonalizacja zużycia energii na terenie Gminy Żytno

poprzez termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Żytnie

oraz inaugurację projektu Tysiąc twarzy wolontariatu

Spotkanie odbędzie się 2 grudnia 2017 r. o godzinie 14.00

w budynku placówek oświatowych w Żytnie.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI 

Poniedziałek, 22 Lipca 2019

MEN

EDU

EDUSEK

SIEC

BIP