Aktualności

Opublikowano: niedziela, 03, Grudnia 2017 19:09

 Podsumowanie realizacji projektu

Racjonalizacja zużycia energii na terenie Gminy Żytno

poprzez termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Żytnie

oraz inaugurację projektu Tysiąc twarzy wolontariatu

 

          W dniu 2 grudnia 2017r. w PPS im. H. Sienkiewicza w Żytnie odbyła się spotkanie z mieszkańcami gminy Żytno poświęcone podsumowaniu projektu „Racjonalizacja zużycia energii na terenie Gminy Żytno poprzez termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Żytnie” oraz inauguracji projektu organizowanego przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Żytno „Tysiąc twarzy wolontariatu”.  W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń działających na terenie gminy, sołtysi, radni, uczniowie ze szkoły podstawowej  w Żytnie i Borzykowej oraz  gimnazjum, którzy biorą udział w projekcie, dzieci z Przedszkola Publicznego w Żytnie, a także pani Joanna Skrzydlewska członkini zarządu województwa Łódzkiego, starosta radomszczański Andrzej Plutecki, wójt Gminy Żytno – Mirosław Ociepa. Pan wójt przedstawił informację o zrealizowanym projekcie, a Pan Cezary Huć-prezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Żytno zapoznał zebranych z założeniami projektu „Tysiąc twarzy wolontariatu”. Uczestnicy konferencji brali udział w panelach dyskusyjnych i wypracowali zakres działań zawiązanych z działalnością wolontariuszy.