Ogólnopolski  Dzień Głośnego Czytania   w naszej szkole 29.10 2016

 

 

Starsi uczniowie  czytają młodszym

Kącik czytelniczy   na korytarzu  w naszej szkole   Czytajmy razem

Pasowanie na czytelnika

 

W piątek, 17 stycznia 2014 r. została przeprowadzona lekcja biblioteczna z udziałem uczniów klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Żytnie, której głównym celem było poznanie zasad korzystania z biblioteki szkolnej oraz jej zbiorami. Zwieńczeniem było pasowanie na czytelnika 20 uczniów klasy I. Pasowania na czytelnika dokonała nauczycielka biblioteki szkolnej, a po wysłuchaniu przyrzeczenia wręczyła nowym czytelnikom dyplomy i drobne upominki.

                             

OBCHODY ROKU JULIANA TUWIMA W BIBLIOTECE PSP W ŻYTNIE  

 

Rok 2013 został ustanowiony Rokiem Juliana Tuwima, przypada w nim bowiem rocznica śmierci poety i stulecie jego debiutu. Z tej okazji w Bibliotece szkolnej w Żytnie w dniu 07 listopada 2013 r. odbyła się lekcja biblioteczna, na którą zostali zaproszeni uczniowie klasy II i klasy III oraz grupa pięciolatków Publicznego Przedszkola w Żytnie. Podczas spotkania uczniowie recytowali i czytali wiersze wybitnego pisarza, autora wierszy dla dzieci i dorosłych. W ramach obchodów Roku Juliana Tuwima, Biblioteka przygotowała wystawę prezentującą materiały dotyczące Jego życia i twórczości.         

 

     GODZINY PRACY BIBLIOTEKI PSP

 W ŻYTNIE 2013/2014

 

Poniedziałek:

  • 11.35 – 12.20 – (godzina administracyjna)

  • 13.20  -  14.20  -   kl. I-VI

 

Wtorek:

  • 9.35 -10.35 – (godzina administracyjna)

  • 10.35 -11.35 – (godzina administracyjna)

  • 11.35 – 12.35 - kl. I, kl. VI

  • 12.35 – 13.20 - kl. I, II, III, V

 

Środa:

  • 10.30 -11.30 - kl. IV

 

Czwartek:

  • 11.25 - 12.25 - kl. I, III

  • 12.25 -13.25 - kl. I, III

 

Piątek:

  • 7.25 - 7.55 – kl. IV, V, VI

 

Wtorek, 23 Lipca 2019

MEN

EDU

EDUSEK

SIEC

BIP