Pasowanie na czytelnika

 

W piątek, 17 stycznia 2014 r. została przeprowadzona lekcja biblioteczna z udziałem uczniów klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Żytnie, której głównym celem było poznanie zasad korzystania z biblioteki szkolnej oraz jej zbiorami. Zwieńczeniem było pasowanie na czytelnika 20 uczniów klasy I. Pasowania na czytelnika dokonała nauczycielka biblioteki szkolnej, a po wysłuchaniu przyrzeczenia wręczyła nowym czytelnikom dyplomy i drobne upominki.

                             

Poniedziałek, 22 Lipca 2019

MEN

EDU

EDUSEK

SIEC

BIP