ROK SZKOLNY 2017/2018

 

PRZEDMIOTOWE  ZASADY  OCENIANIA 

 

1. JĘZYK POLSKI 

2. JĘZYK ANGIELSKI

3 MATEMATYKA   KLASA IV KLASA V,    KLASA VI,  KLASA VII

4. HISTORIA  KLASY IV- VI

5. PRZYRODA  KLASA  IV- VI

6. ZAJĘCIA KOMPUTEROWE      KLASA V-VI

7. JĘZYK NIEMIECKI 

8. RELIGIA  KLASY  IV- VI

9  EDUKACJA  WCZESNOSZKOLNA

10. JĘZYK ANGIELSKI  KLASY I-III

12  INFORMATYKA  KLASA IV, KLASA VII

13. MUZYKA  KLASY IV-VII

Dowozy i odwozy uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej

 w Żytnie

w roku szkolnym 2017/2018

do pobrania

 

 

Poniżej  umieszczona jest  Koncepcji Pracy Szkoły, która  będzie obowiązywać w szkole  w latach  2014 -2019. 
 
 
 
 
 
 

 Czas trwania zajęć lekcyjnych

 

0/świetlica

700 - 800

1   

800 - 845

2

850 - 935

945 - 1030

4

1040 - 1125

5

1135 - 1220

6/świetlica

1235 - 1320

7/świetlica

1330 - 1415

 

Więcej artykułów…

  1. PSO

Wtorek, 23 Lipca 2019

MEN

EDU

EDUSEK

SIEC

BIP