ROK SZKOLNY 2014/2015

 

Wewnątrzszkolny  System Oceniania

 

 

Przedmiotowe  Systemy Oceniania 

 

 1. PSO z muzyki - opr. Magdalena Dąbrowska
 2. PSO z języka angielskiego klasy  1-3   - opr. Ewelina Kuś- Kręciwilk
 3. PSO  z języka angielskiego klasy 4-6  - opr. Ewelina Kuś - Kręciwilk  
 4. PSO z języka polskiego  w klasie  4-6 - opr.  Sylwia Kudrzyn.
 5. PSP z przyrody  klasy 4-6 - opr. Agata Stacherska.
 6. PSO z nmatematyki  klasy 4-6 opr A.Kocela i M.Gołdon
 7. PSO zajjęcia komputerowe  klasa 4-6 - opr. Agnieszka Kocela
 8. PSO  z wychowania fizycznego klasy 4-6 - opr. 
 9.  Wymagania edukacyjne  dla klasy  1 - opr. Gertruda Falana.
 10. PSO  z edukacji wczesnoszkolnej klasy 1-3- opr. Gertruda Falana, Halina Lisowska, Bozena Oberska.
 11. PSO  z  historii  klasy 4-6 - opr. Elżbieta Solińska
 12. PSO  z religii klasy  1-3 - opr. Anna Łegowik
 13. PSO z religii klasy 4-6 - opr. Anna Łegowik

Poniedziałek, 22 Lipca 2019

MEN

EDU

EDUSEK

SIEC

BIP