Opublikowano: wtorek, 09, Stycznia 2018 17:16

          

 Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2017/2018

 

Termin

Zadanie

4 września 2017 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Trzeci weekend września 2017 r.

Sprzątanie świata

19 września 2017 r.

Zebrania z rodzicami

29 września 2017 r.

Klasowe obchody Dnia Chłopaka (30 września)

6 października 2017

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno‑wychowawczych

13 października 2017 r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej. Ślubowanie klas I

20 października 2017 r.

Dzień otwarty dla rodziców

1 listopada 2017 r.

Wszystkich Świętych

10 listopada 2017r.

Obchody Święta Niepodległości.

11 listopada 2017 r.

Narodowe Święto Niepodległości

20 listopada 2017 r.

Zebrania z rodzicami

24 listopada 2017 r..

Andrzejki szkolne

6 grudnia 2017 r.

Mikołajki szkolne

21 grudnia 2017 r.

Jasełka szkolne

22 grudnia 2017 r.

Wigilia szkolna

23 grudnia 2017 r.–1 stycznia 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

6 stycznia 2018 r.

Dzień ustawowo wolny od pracy (Trzech Króli)

19 stycznia 2018 r.

Szkolne uroczystości związane z Dniem Babci i Dniem Dziadka (21 i 22 stycznia)

26 stycznia 2018 r.

Bal karnawałowy

Ok. 15 stycznia 2018 r.

Wystawianie ocen śródrocznych

 22 stycznia 2018 r.

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

24 stycznia 2018 r.

Zebranie z rodzicami

29 stycznia–11 lutego 2018 r.

Ferie zimowe

 13 lutego 2018 r.

Szkolne walentynki

8 marca 2018 r.

Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet

 14 marca 2018 r.

Dzień otwarty dla rodziców

 marzec 2018 r.

Rekolekcje szkolne

21 marca 2018 r.

 Pierwszy dzień wiosny- Dniem Samorządności

29.03.-03.04. 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

16 kwietnia 2018 r.

Zebrania z rodzicami

30 kwietnia 2018 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

1 maja 2018 r.

Święto Pracy

2 maja 2018 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

3 maja 2018 r.

Święto Konstytucji 3 Maja

25 maja 2018 r.

Dzień Rodzica. Szkolne uroczystości związane z Dniem Matki (26 maja) i Dniem Ojca

31 maja 2018 r.

Boże Ciało

1 czerwca 2018 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

4 czerwca 2018 r.

Uroczystości związane z Dniem Dziecka

4 czerwca 2018 r.

Wystawianie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych

4.06.14.06- 2018 r.

Przeprowadzenie procedury podwyższania ocen przewidywanych

14 czerwca 2018 r.

Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych

15.06.2018r.

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

21.06.2018r.

Zebranie podsumowujące rady pedagogicznej

22.06.2018r.

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

27–31 sierpnia 2018 r.

Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych

 

 

Dni ustawowo wolne od pracy: