Opublikowano: wtorek, 20, Grudnia 2016 09:27

Kalendarz uroczystości i wydarzeń 

 w roku szkolnym 2016/2017

 

Termin

Zadanie

1 września 2016 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

5 września 2016r.

Narodowe Czytanie powieści „Quo Vadis”
H. Sienkiewicza

11 września 2016r.

Rajd rowerowy do Ewiny

16 września 2016r.

Sprzątanie Świata

 22 września 2016 r.

Zebrania z rodzicami

30 września 2016r.

Szkolny Dzień Tabliczki Mnożenia

01-30.09.2016r.

Konkurs na najładniejszą gazetkę poświęconą Patronowi Szkoły

13 października 2016r.

Uroczyste ślubowanie uczniów kl. I

14 października 2015 r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

10 listopada 2015 r.

Gminny konkurs pieśni i poezji patriotycznej. Prezentacja z okazji 11 listopada

22 listopada 2016r.

Benefis H. Sienkiewicza

21 listopada 2016r.

Zebranie z rodzicami

25 listopada 2016r.

Zabawa andrzejkowa

06 grudnia 2016 r.

Mikołajki szkolne

21 grudnia 2016 r.

Jasełka bożonarodzeniowe, spotkanie opłatkowe

23 grudnia 2016–1 stycznia 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna

16.01-29.01.2017r.

Ferie zimowe

30 stycznia 2017.

Wystawianie ocen śródrocznych

 

31 stycznia 2017 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

1 lutego 2017r.

 

Szkolne uroczystości związane z Dniem Babci i Dniem Dziadka

06 lutego 2017 r.

Zebranie z rodzicami

06 lutego 2017 r.

Organizacja Szkolnego Dnia Internetu

24 lutego 2017r.

Dyskoteka karnawałowa

11 kwietnia 2017r.

Dzień Kultur. Zwyczaje i tradycje świąt wielkanocnych

13–18 kwietnia 2017 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

24 kwietnia 2017r.

Dzień Ziemi i Samorządności

24  kwietnia 2017 r.

Zebrania z rodzicami

19 maja 2017 r.

Święto Szkoły, Patrona i Książki

26 maja 2017r.

Uroczyste obchody Dnia Matki

30 maja 2017 r.

Rada pedagogiczna. „Zatwierdzenie arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2015/2016”

01 czerwca 2017 r.

Uroczystości związane z Dniem Dziecka

Konkurencje rekreacyjno – sportowe z okazji Szkolnego Dnia Sportu

 

16 czerwca 2017r.

Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych

19 czerwca 2017 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

21 czerwca 2017r.

Posiedzenie analityczne Rady Pedagogicznej

22 czerwca 2017r.

Zakończenie edukacji wczesnoszkolnej

23 czerwca 2017r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

 

Wyjazdy uczniów kl. I –VI na basen „NEMO” we Włoszczowie:

Wyjazdy na basen w roku szkolnym 2016/2017

Klasy I-III godz. 10.00-13.00 (około 40 osób)

29.09.2016r.  K. Rosa,  B. Oberska, M. Dąbrowska,

25.10.2016r. . G.Falana, K. Rosa, M. Dąbrowska

22.11.2016tr. . G.Falana, B. Oberska, M. Dąbrowska,

13.12.2016r. . G.Falana, B. Oberska, K. Rosa

21.02.2017r. . K. Rosa, B. Oberska, M. Dąbrowska,

14.03.2017r. . G.Falana, B. Oberska, M. Dąbrowska

25.04.2017r. . G.Falana, K. Rosa, M. Dąbrowska

16.05.2017r. . K. Rosa, B. Oberska, G. Falana,

06.06.2017r. . M. Dąbrowska, B. Oberska, K. Rosa,

 

 

Wyjazd na basen kl. IV-VI  - 16.00-18.00 (około 40 osób)

26.10.2016r.  – B. Przerada, P. Zaskórski, A. Kocela

22.02.2017r. – P. Zaskórski, S. Kudrzyn, E. Kuś-Kręciwilk

26.04.2017r. – P. Zaskórski, A. Stacherska, A. Łęgowik

07.06.2017r  -  B. Przerada,  M. Gołdon, A. Jagusiak

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

 

 

Dni dodatkowo wolne od pracy:

 - 31 października 2016r.

-  02 maja 2017r.

- 04.maja .2017r.

-  17 czerwca 2017r.

 - 20 czerwca 2017r.

 - 21 czerwca 2017r.