Opublikowano: sobota, 26, Września 2015 20:01

Kalendarz uroczystości i wydarzeń 

 w roku szkolnym 2015/2016

 

Termin

Zadanie

1 września 2015 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

11 września 2015r.

Rajd rowerowy do Ewiny

19 wrzesień 2015r.

Sprzątanie Świata

 29 września 2015 r.

Zebrania z rodzicami

14 października 2015 r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

20 października 2015r.

Ślubowanie klasy pierwszej

10 listopada 2015 r.

Gminny konkurs pieśni i poezji patriotycznej. Prezentacja z okazji 11 listopada

27 listopada 2015r.

Zabawa andrzejkowa

  23 listopada 2015 r.

Zebranie z rodzicami

07 grudnia 2015 r.

Mikołajki szkolne

21 grudnia 2015 r.

Jasełka bożonarodzeniowe, spotkanie opłatkowe

23 grudnia 2015–1 stycznia 2016 r.

Zimowa przerwa świąteczna

21 stycznia 2016r.

 

Szkolne uroczystości związane z Dniem Babci i Dniem Dziadka

22 stycznia 2016r.

 

Wystawianie ocen śródrocznych

 

26 stycznia 2016 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

01 lutego 2016 r.

Zebranie z rodzicami

05 lutego 2015r.

Dyskoteka karnawałowa

 15.02.-28.02.16

Ferie zimowe

14 marca 2016

Rada szkoleniowa „Formy  i metody pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych”

22 marca 2016r.

Zwyczaje i tradycje świąt wielkanocnych

24–29 marca 2016 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

22 kwietnia 2016r.

Dzień Ziemi i Samorządności

5 kwietnia 2016r.

Sprawdzian szóstoklasistów

25  kwietnia 2016 r.

Zebrania z rodzicami

30 maja 2016 r.

Rada szkoleniowa „Zatwierdzenie arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2015/2016”

19 maja 2016 r.

Święto Szkoły, Patrona i Książki

01 czerwca 2016 r.

Uroczystości związane z Dniem Dziecka

Konkurencje rekreacyjno – sportowe z okazji Szkolnego Dnia Sportu

 

05 czerwca 2016r.

Festyn Rodzinny połączony z Dniem Matki

16 czerwca 2016r.

Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych

17 czerwca 2016 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

22 czerwca 2016r.

Zakończenie edukacji wczesnoszkolnej

Pożegnanie klasy szóstej

Czerwiec 2016r.

Odebranie z okręgowej komisji egzaminacyjnej zaświadczeń o wynikach sprawdzianu szóstoklasistów

23 czerwca 2016r.

Posiedzenie analityczne rady pedagogicznej

 24 czerwca 2016 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

 

 

Dni dodatkowo wolne od pracy: