Opublikowano: wtorek, 06, Grudnia 2016 19:54

 

ROK     SZKOLNY     2017/2018

 

KOŁO    MATEMATYCZNO - INFORMATYCZNE 

Zajęcia z koła matematycznego-informatycznego  prowadzone są  w kazdy  czwartek na 7 godzinie lekcyjnej.

Cel ogólny:

- rozwijanie i utrwalanie umiejętności matematycznych  i informatycznych uczniów

Cele szczegółowe:

- rozwijanie uzdolnień uczniów

- rozwijanie zainteresowań uczniów

- uczenie logicznego myślenia

- uczenie samodzielnego poszukiwania różnych rozwiązań

- przygotowanie do konkursów matematycznych i informatycznych

- korzystanie z internetowych stron edukacyjnych.

- kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

TEMATYKA  ZAJĘĆ

  1. System dwójkowy i dziesiątkowy.
  2.  Zamiana liczb w systemie dwójkowym i dziesiątkowym- ćwiczenia
  3.  Tworzenie  prezentacji multimedialnych o tematyce  matematycznej w PowerPoint
  4.  Praca w chmurze- poznanie programu do tworzenie prezentacji  Prezi
  5.  Poznajemy LaringAps  - tworzymy projekty o tematyce matematycznej 
  6.  Programujemy w Logo  i Scratchu
  7. Korzystanie z internetowych stron edukacyjnych.
  8. Poznanie programu GEOGEBRA