PODZIĘKOWANIE
 
Dyrektor, Rada Pedagogiczna, rada  Rodziców 
oraz Uczniowie PSP im. H.  Sienkiewicza
i GP im.K.I. Gałczyńskiego w Żytnie
 
składaja serdeczne podziękowanie   
SOŁECTWOM
BORZYKOWA, BORZYKÓWKA, CIĘZKOWICZKI,  CZECHOWIEC, GRODZISKO, KOZIE POLE, ŁAZÓW,  MALUSZYN,  MAŁA WIEŚ, POLICHNO, PUKARZÓW,  RĘDZINY,  ROGACZÓWEK,  SADY, SEKURSKO, SILNICZKA, SUDZINEK,  ŻYTNO
 
za finansowe wsparcie,
dzięki któremu została otwarta
nowoczesna pracownia internetowa.

Niedziela, 18 Sierpnia 2019

MEN

EDU

EDUSEK

SIEC

BIP